Välkommen!

Årets upplaga av Ryssberget Ultra Terräng den 1/8 2020 kommer att arrangeras som ett traditionellt Fat Ass lopp. Kärvt, familjärt och avskalat. Även om vi besökt alla södra Ryssberget´s stigar mer än en gång så är banläggningen ett pågående projekt vi är i full gång att se till så vi får med alla höjdmetrar vårt berg har att erbjuda. […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top