Om loppet

På grund av omständigheterna omkring COVID-19 kommer första upplagan av RUT den 1/8 2020 arrangeras i klassisk “Fat Ass” anda. Vi kommer därför att ha begränsat med startplatser,


ingen avgift, ingen vinst, ingen support, inga veklingar


Distanser är 2/50km, 50km & 100km [ca 1200hm på 50km].

Starttider 07:00 – 100km, 11:00 – 2/50 & 50km.

Tidtagning ingen.

Banan är ett pågående projekt. Mer info och gpx-fil kommer såfort vi är nöjda med den. Start och mål för 100km kommer vara i arrangörens trädgård. Start för 2/50km & 50km kommer vara i Östafors längs Skåneleden. Växling för 2/50km rekommenderar vi att den sker vid Grundsjön (ca 25km) men det är valfritt.

Navigation längs banan sker i första hand med hjälp av gpx-fil som laddas in på telefon eller klocka, det kommer även finnas vissa stödmarkeringar där osäkerhet kan råda. Närmare information hur man hanterar detta i mobiltelefon kommer.

Energi/vatten sörjer man för själv dock kommer det finnas en energibox vid Grundsjön där samtliga deltagare bidrar med något. Vatten kommer också finnas tillgängligt vid grundsjön för påfyllning.

Dropbag kommer att vara möjligt att lämna vid start för att ha tillgänglig vid vändplatsen (Östafors) för 100km-löparna.

Transport/parkering ansvarar var och en själv för.

Toaletter finns vid start/mål samt Grundsjön.

Finisheröl bjuds på i målområdet.

Startavgift ett bidrag till energiboxen samt två olika sorters öl (alkoholfri är ok).

Även om vi uppskattar hembakat så måste vi tänka på den pågående pandemin och i största möjliga mån tänka portionsförpackat vi får hjälpas åt med detta.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top