Bansträckning & höjdkurva

Vi har nu lyckats hitta de sista kilometrarna på banan! Därmed kan vi presentera bansträckningen med höjdkurva (barometrisk höjdmätare). Uppskattningsvis består banan av 75% stig 20% grusväg 3% obanat 2% asfalt. Vi kommer att behöva putsa lite på gpx-filen innan vi kan dela med oss av den men det ska vara klart innan denna veckan är slut.

Bansträckningar med höjdkurvor för respektive distans hittar ni nedan i pdf-format.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top