Välkommen!

Årets upplaga av Ryssberget Ultra Terräng den 1/8 2020 kommer att arrangeras som ett traditionellt Fat Ass lopp. Kärvt, familjärt och avskalat.

Även om vi besökt alla södra Ryssberget´s stigar mer än en gång så är banläggningen ett pågående projekt vi är i full gång att se till så vi får med alla höjdmetrar vårt berg har att erbjuda. Vi kommer erbjuda distanser på 2/50km dela sträckan med en vän50km samt 100km.

Det enda som är säkert är att sträckningen blir A -> B förutom på 100k då är det B -> A -> B vill man slippa logistiken så är 100k en given distans 🙃

Mer info och anmälan kommer inom kort. // Tävlingsledningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top